Tidsaxel / 时间轴 / Timeline

Tidsaxel från Big Bang till nutid i ett antal successiva förstoringar. PDF 5 x 2 meter (53 MB).

Tidsaxel / 时间轴 / Timeline